Grattisannons från 149 kronor

Här bokar du din grattisannons!

 

Grattisannons för dig som vill gratulera barn eller vuxen. För att ditt material ska komma med i rätt nummer av vår tryckta tidning behöver vi din bild senast klockan 10 tre vardagar före publiceringsdatum. Observera att stopptiderna kan ändras i samband med helgdagar.

Jönköping Nu ges ut fredagar – endast ojämna veckor, Höglandet Nu ges ut onsdagar endast ojämna veckor, Finnveden Nu, Västboandan ges ut onsdagar. Vi behöver ha ditt material senast kl. 10 fem vardagar före publiceringsdag. Material som inkommer efter stopptid, publiceras i efterföljande tidning.
Vi ser helst att det är jpg-format. Filnamn får inte innehålla å, ä, ö eller mellanslag. Bilden får inte vara mer än tio megabyte.
Filer måste vara mindre än 10 MB.
Tillåtna filtyper: jpg.
En person: 149 kronor per publikation. Två personer: 209 kronor per publikation.